Tải xuống Video TikTok

Câu hỏi thường gặp

Không, bạn không cần phải trả tiền cho bất cứ điều gì, vì dịch vụ của chúng tôi luôn miễn phí! Chúng tôi hỗ trợ tất cả các trình duyệt hiện đại như Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge vv.

Không. Để lưu và loại bỏ watermark từ TikTok trực tuyến, bạn chỉ cần một liên kết. Dán nó vào trường nhập và chọn định dạng phù hợp cho quá trình chuyển đổi. Trình loại bỏ watermark TikTok của chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại.

Khi bạn lưu từ TikTok mà không có watermark, các tệp thường được lưu vào vị trí mặc định của bạn. Trong cài đặt trình duyệt của bạn, bạn có thể thay đổi và thủ công chọn thư mục đích cho video TikTok đã tải về.

Không, bạn không cần phải có tài khoản TikTok. Bạn có thể khởi chạy quá trình tải video TikTok khi bạn có liên kết đến nó, chỉ cần dán nó vào trường nhập ở đầu trang và nhấp vào Tải xuống. Dịch vụ tải xuống TikTok của chúng tôi sẽ loại bỏ watermark từ TikTok và video sẽ sẵn sàng để sử dụng chỉ trong vài giây.

Trình tải video TikTok của chúng tôi không thể truy cập nội dung của các tài khoản riêng tư và không thể lưu video từ đó. Bạn phải đảm bảo rằng tài khoản là công khai để chúng tôi có thể lưu video cho bạn.

Mở ứng dụng TikTok và Chọn video bạn muốn lưu. Nhấp vào "Chia sẻ" và sau đó là "Sao chép liên kết". Liên kết tải xuống video TikTok không có watermark đã sẵn sàng trong clipboard của bạn.